Något av det mest spännande under graviditeten är nog att gissa barnets kön. Det finns ett otal tydningar som lär kunna förutsäga om man väntar en pojke eller flicka.

Det är enligt ett par studier skillnad mellan att vänta pojke eller att vänta flicka. Riskerna för de olika komplikationerna som undersöktes finns ju där oavsett vilket kön barnet har. Enligt en amerikansk studie verkar det dock vara mer komplikationsfritt att vänta en flicka eftersom mammor som väntade pojkar oftare än kvinnor som väntade flickor hade graviditetsdiabetes, födde stora barn, hade långdragna förlossningar, hade större risk att navelsträngen ramlade fram i samband med förlossningen och knutar på navelsträngen. Pojkar föddes också oftare med kejsarsnitt. Pojkars hjärtljud påverkades oftare och de hade oftare lägre Apgar-poäng efter fem minuter. Om det är en anledning till att undersöka vilket kön barnet man väntar har kan dock diskuteras ? skapar det trygghet eller oro att veta? Kanske kan det vara en delförklaring till att det föds fler pojkar än flickor?

En studie gjord i USA gjord på kvinnor under första trimestern visar att kvinnor med så svårt graviditetsillamående att de måste läggas in på sjukhus har ca 50% större chans att föda en flicka än kvinnor som inte är lika illamående. Det verkar som att ju värre illamående detsto större chans att få en flicka eftersom kvinnor som var inlagda på sjukhus för sitt illamående tre dagar eller mer ökade på oddsen ytterligare jämfört med andra grupper i studien. En förklaring till detta kan vara att östrogennivåerna i livmodern är högre när man väntar en flicka.

En annan studie gjord i USA motsäger dock de båda första. Där är det vanligt att man tar reda på barnets kön genom ultraljud och de som väljer att inte använda ultraljud har många knep för att gissa könet. En undersökning som gjordes av denna anledning kunde inte visa att man kan förutspå barnets kön genom att se på magens form, illamående eller göra jämförelser med tidigare graviditeter. I allmänhet är kvinnors spådomar om barnets kön sällan riktiga men av någon anledning visade det sig att högutbildade kvinnor samt kvinnor vars förutsägelser grundade sig på deras drömmar eller känslor oftare hade rätt än andra.

Dessutom kan man, om man vet exakt var i menscykeln man befinner sig, påverka chansen att få en pojke eller flicka eftersom det blir en övervikt för pojkgraviditeter under de minst fertila dagarna – alltså ju längre från själva ägglossningen man har samlag.