Graviditet och förlossning är inte bara en biologisk händelse utan även i högsta grad en kulturell händelse färgad av den tid och plats där de utspelar sig. Graviditet och förlossning omgärdas av riter och myter runt om i världen och syftar till att knyta an till barnet. I industriländerna rör sig mycket av den kulturella biten kring experter i form av läkare och barnmorskor och kring kontroller eller övervakning. Att genomgå dessa kontroller och undersökningar blir en del i föräldrarnas accepterande av och anpassning till föräldraskapet.