Att vänta och föda tvillingar eller fler är speciellt och föreställningar om tvillingar har det funnits gott om genom tid och rum. Detta är några:

 • Uganda: tvillingar respekterades och ansågs lyckobringande
 • Australien: tvillingar dödades eftersom det var något mystiskt över dem
 • Afrika: tvillingar dödades eftersom det var något mystiskt över dem
 • Sydamerika: tvillingar dödades eftersom det var något mystiskt över dem
 • Nordamerika: tvillingfödslar firades av indianerna eftersom det sågs som en lycklig tilldragelse
 • Europa: tvillingar dödades eftersom man trodde de tillkommit genom incest
 • Japan: tvillingar förväntades gifta sig med varann
 • Filippinerna: tvillingar förväntades gifta sig med varann
 • Wales: tvillingar bringade tur och fick vara med där det behövdes
 • Bulgarien: tvillingar bjöds inte till bröllop eftersom de ansågs orsaka tvillinggraviditeter
 • Tvillingar är sterila