I en amerikansk studie om huruvida kejsarsnittsrisken kan kopplas till barnets kön fann man:

  • kejsarsnittsfrekvensen var 13,2% bland de som väntade pojkar
  • kejsarsnittsfrekvensen var 9,6% bland de som väntade flickor

Pojkar blev oftare uttröttade under förlossningen, och de dröjde oftare ut på tiden. Troligen är det så att pojkar är större vilket påverkar förlossningen.