Graviditeten är en period i livet då skrock och myter styr en stor del av kvinnans liv. Att tro på skrock är inte riktigt fint längre och med förnuftet förstår vi att det mesta bara är fantasier och spekulationer. Förr i tiden fans det ett reellt behov av att skydda sig mot onda krafter som sjukdom och död. De enda metoder som fanns till hands var de regler och föreställningar som man trodde kunde styra tillvaron. Det är ju något som inte skiljer sig särskilt mycket från hur vi lever idag bortsett från att vi vet bättre vad som ligger bakom och vi kan göra något åt det, samtidigt riskerar vi att invaggas i något slags falsk trygg het som gör att vi inbillar oss att vi kan kontrollera allt som rör livet.

Några exempel:
Att se en hare: barnet blir harmynt
Att gå för nära en eld: barnet får eldsmärken (hemangiom)