I en studie där man ville jämföra svenska ungdomars sexualvanor med kenyanska ungdomar fann man att största skillnaden ligger i kunskap och förmågan att tala om dessa saker. I och med att kenyanska ungdomar inte informeras i särskilt stor utsträckning är den vanligaste preventivmetoden ”säkra perioder” och det största orosmomentet är graviditet. Ungdomar i båda länderna är lika på så sätt att det är svårt att prata med sin partner om sex och att man inte gärna använder kondom. I båda länderna har pojkar större sexuell frihet än flickor därför att flickor kontrolleras genom att man sätter etiketter på eller skvallrar om flickor har sex. Dessutom läggs ansvaret för skydd ofta på flickan.