Många forskare tror att det finns ett samband mellan förlossningskomplikationer och schizofreni. En studie gjord i Stockholm fann dock inga säkra bevis för att det skulle vara så. Man fann t.ex. inga samband mellan schizofreni och förlossningskomplikationer som har med kön, ålder eller psykotiska tillstånd hos modern att göra. Det finns dock enligt en annan studie ett starkt samband mellan asfyxi i samband med födelsen och schizofreni.