Schizofreni hos kvinnan påverkar graviditet och förlossning

Schizofreni hos modern kan påverka hur graviditeten går. Till ökade risker hör dödfödsel, spädbarnsdöd, prematur förlossning och låg födelsevikt. Riskerna ökar om kvinnan har ett skov under graviditeten.

Lämna ett svar