Schizofreni hos modern kan påverka hur graviditeten går. Till ökade risker hör dödfödsel, spädbarnsdöd, prematur förlossning och låg födelsevikt. Riskerna ökar om kvinnan har ett skov under graviditeten.