Förhållandena i livmodern under graviditeten påverkar utvecklingen av fostrets njurar. Man har funnit att det finns ett samband mellan födelsevikt och antalet nefroner i njurarna. Man har också gjort studier som visar att risken att drabbas av cancer i njuren är större bland män som fötts med låg födelsevikt men man har inte funnit samma samband hos kvinnor. Vad detta beror på vet man inte.