Rökning är en bidragande orsak till att kvinnor drabbas av bröstcancer. För varje paket och år kvinnan röker mellan första mens och första barnet ökar risken att få bröstcancer med 3%. Risken ökar också ju yngre kvinnan är när hon börjar röka. Efter att kvinnan fött barn verkar det inte ha någon större betydelse om hon röker vilket antyder att bröstvävnaderna är extra känsliga för gifter innan de utvecklats färdigt.