Rädda barnen ingår i International Save the Children Alliance och arbetar för att förverkliga de rättigheter barn ges i Barnkonventionen. Rädda Barnen arbetar både nationellt och internationellt, med såväl akuta som långvariga insatser från kommunnivå till FN där organisationen är remissinstans och aktiv i flera organ.

Vår vision är en värld där barns rättigheter är tillgodosedda. Det är en värld

  • där varje barn uppskattas och respekteras
  • där alla barn har inflytande
  • där alla barn har möjligheter och framtidstro
  • Citat från Rädda barnens hemsida.