I slutet av oktober 2003 presenterade landstinget i Östergötland en lista med förslag på prioriteringar inom vården. Inte heller kvinnosjukvården slipper ifrån dessa prioriteringar. Landstinget har ett sparkrav på 300 miljoner kronor, 37 miljoner av dessa ska sparas genom att utbudet av länssjukvård skärs ner. Till de behandlingar som kommer att begränsas hör steriliseringar som inte görs på medicinska grunder, dessutom läggs förlossningen i Motala ner medan förlossningen i Norrköping och Linköping blir kvar. Detta är vad landstinget i Östergötland tänker bortprioritera:

 • sterilisering på icke medicinsk grund hos kvinnor
 • steriliseringsoperation på män
 • kejsarsnitt utan påtaglig psykisk eller medicinsk indikation
 • pappagrupper
 • vattengymnastik för gravida
 • ultraljudsscreening i vecka 32
 • fostervattenprov på icke medicinsk indikation
 • webbisar (nyfödda på intranätet)
 • läkarbesök för omföderskor med okomplicerad graviditet och utan riskfaktorer
 • operation av godartad tumör
 • läkarbesök på MVC för friska förstföderskor
 • samtal med förlösande barnmorska på BB efter normal förlossning
 • BB-hemvård

Huvudskälen är att det antingen inte ingår i hälso- och sjukvård och att det har tveksam medicins effekt eller inte innebär medicinska risker att inte utföra detta.

Vad man kan fråga sig är vad som kommer att hända med hälsovården, folkhälsoarbetet. Att kejsarsnitt eller steriliseringar inte ska utföras om det inte finns psykisk eller medicinsk grund är nog de flesta överens om, det ska åtminstone kunna kosta vad det är värt. Att ta bort pappagrupper och läkarbesök under graviditeten, ser vid en första anblick kanske ut att vara bra områden att spara på, ur ett folkhälsoperspektiv är det förmodligen mindre bra. Att få tillfälle att träffa andra och få svar på sina funderingar eller ibland bara få bekräftelse av andra pappor, av läkaren eller barnmorskan kan vara avgörande för många pappor för hur lång pappaledighet och för många mammor för hur de kommer att må efter förlossningen.