Folksam Forskning, VTI (Väg- och Transportforskningsinstitutet) och NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) har antagit en gemensam policy gällande främre passagerarkrockkudde och barn:

"Krockkudde och barn i bil kan vara en livsfarlig kombination. Barn i barnstol, framåtvänd eller bakåtvänd, får inte placeras i främre pas-sagerarsätet om platsen är utrustad med krockkudde.

Passagerarplatsens krockkudde är dimensionerad att skydda personer med en längd av minst 140 cm. För passagerare under den längden kan en utlösande krockkudde orsaka livshotande skador. För att passagerare under 140 cm ska kunna sitta i främre passagerarsätet krävs att krockkudden är urkopplad. Om så inte kan ske rekommenderar vi placering i baksätet eller byte till annan bil.

Ansvaret för urkoppling måste ligga helt hos biltillverkaren eller bilimportören. Vi accepterar därför inte urkoppling via nyckel eller annan form av strömbrytare, som aktiveras av förälder, förare eller annan icke auktoriserad person. Vi anser att biltillverkare eller bilimportör skriftligt ska garantera att urkoppling skett på ett tillförlitligt sätt"