En julgran är den bästa prydnaden. Om barnen på förhand fått förfärdiga det, varmed granen skall klädas, bär den dem så mycket kärare.

Julklapparne få ej saknas, huru obetydliga de än äro. Det är på hjärtelaget det beror, ej gåvans storlek. Några vänliga ord på paketen värma lika bra som en julbrasa.

Framför allt: anlägg barnasinne! Många äro rädda för att anses barnsliga, men då äro vi i alla fall bäst. Berätta på julaftonen för dina barn huru julen firades i din bamdom och annat om den tiden, framför allt sådant som har avseende på dig. Det knyter barnen närmare dig. Och de äro dock det bästa vi ha att leva för.