Citatet är intressant både därför att det är bland de tidigaste skrifterna där barnmorskor eller hjälpkvinnor nämns, dels därför att det visar hur kvinnor alltid stått upp för den födande kvinnan. Fortfarande viktigt!

15. Och konungen i Egypten talade till de hebreiska kvinnor — den
ena hette Sifra, den andra Pua — som hjälpte barnaföderskorna,

16. han sade: »När I förlösen de hebreiska kvinnorna, så sen efter,
då de föda: om det är ett gossebarn, så döden det; är det ett
flickebarn, så må det leva.»

17. Men hjälpkvinnorna fruktade Gud och gjorde icke såsom konungen i
Egypten hade sagt till dem, utan läto barnen leva.
>Apg. 5,29.

18. Då kallade konungen i Egypten hjälpkvinnorna till sig och sade
till dem: »Varför gören I så och låten barnen leva?»

19. Hjälpkvinnorna svarade Farao: »De hebreiska kvinnorna äro icke
såsom de egyptiska. De äro kraftigare; förrän hjälpkvinnan
kommer till dem, hava de fött.»

20. Och Gud lät det gå väl för hjälpkvinnorna; och folket förökade
sig och blev mycket talrikt.

21. Eftersom hjälpkvinnorna fruktade Gud, lät han deras hus
förkovras.

Ur: Bibeln (1917)