Att skriva önskelista inför förlossningen
Att skriva ner sina tankar inför förlossningen och att spalta upp sina önskemål kan vara värdefullt som förberedelse inför det som komma skall. Det kan vara ett sätt att tänka igenom vad som känns viktigt för en själv under förlossningen.

Man bör nog i möjligaste mån gå in för sin förlossning med ”öppna sinnen”, d.v.s. man bör inte låsa sig allt för mycket vid att förlossningen kommer att följa ett i förväg utstakat spår. Personalen på förlossningsavdelningen har valt att arbeta där för att de tycker det är roligt att vara med vid förlossningar och vill göra det bästa för att ge den födande kvinnan en fin förlossningsupplevelse. Vissa saker, som att ge ett trevligt bemötande, informera om vad som händer och att i samråd med den födande erbjuda bästa alternativ är sådant som ingår i barnmorskans yrkesroll.

Att skriva önskelista inför förlossningen

Att skriva ner sina tankar inför förlossningen och att spalta upp sina önskemål kan vara värdefullt som förberedelse inför det som komma skall. Det kan vara ett sätt att tänka igenom vad som känns viktigt för en själv under förlossningen.

Det kan vara svårt att skriva en önskelista eller förlossningsplan eftersom ingen kan veta hur förlossningen kommer att bli. En del kvinnor känner att de inte vill skriva någon förlossningsplan utan vill ta förlossningen som den kommer medan andra vill kunna påverka så mycket som möjligt i förväg.

Det bästa är att försöka läsa på så mycket man kan om olika förlossningar och att ta reda på hur det fungerar på ditt sjukhus eftersom det ibland förekommer vissa skillnader i riktlinjer och rutiner på olika sjukhus.

Vår önskelista
Här på 9månader har vi tagit fram ett formulär som man kan använda som stöd i sina fortsatta funderingar kring vilka önskemål man har på sin förlossning.

Formuläret är i form av ett PDF-dokument som du skriver ut och fyller i. Ambitionen har varit att innehållet ska rymmas på en A4-sida. Undvik att skriva självklarheter. Att få ett trevligt bemötande eller att få bästa möjliga vård av barnet och mamman är t.ex. något alla förväntas få och som personalen försöker leva upp till så gott de kan, därför finns det inte med i listan. Allt för mycket text som är allt för detaljerad är inte bra och kan dels innebära att mycket av det man önskar inte kan uppfyllas, dels att barnmorskan helt enkelt inte hinner med att läsa igenom alla önskemål – särskilt om det är en snabb förlossning eller om det händer något speciellt.

Smärtlindring har du några särskilda önskemål när det gäller smärtlindring? Hur känner du inför förlossningssmärtan?

Igångsättning, övervakning har du några speciella önskemål om det blir aktuellt?

Tankar kring förlossningen hur tänker du om det går som du hoppas? Om det blir kejsarsnitt? Om man behöver använda sugklocka eller förlossningstång?

Efter och på BB hur tänker du när det gäller amning, pappas närvaro, tygblöjor eller annat?

Andra önskemål Vill du ha hjälp med fotografering? Vill du ha en doula med? Favoritmusik/-saker du vill ha med? Något annat?

Formuläret hittar du här: Önskelista