Män som deltar vid förlossningen gör det i en eller flera av tre roller: som lagledare, som lagkamrat eller som vittne. Lagledaren känner en hög grad av fysisk och psykisk närvaro. Lagkamraten pendlar mellan hög och låg fysisk och psykisk närvaro. Vittnena känner låg närvaro fram till mitten av förlossningen då deras mentala närvaro stärks. Mannens deltagande styrs i hög grad av vilken handledning och information han får av personalen. Män som känner sig utanför försöker hitta en ny roll att passa in i medan män som hittat sin roll och trivs med den gärna stannar där.