Säga vad man vill om gamle J.L. Saxon men ett och annat tänkvärt kan man hitta i gömmorna! Man får ta det han skriver med en nypa salt ibland men han har en del att säga som är tänkvärt.

Kalla din hustru vid förnamn. Säger du ”mor” eller ”mamma”, så gör du omedvetet henne till allt för barnen, och därmed upphör hon att vara dig närmast. Livet är sammansatt av obetydligheter, och en dylik obetydlighet avlägsnar henne från dig. En vacker dag äro barnen stora och skola ut i världen, och det blir då tomt för ej blott dig utan framför allt för henne, om hon vant sig vid att huvudsakligen räknas för barnens skull.
När du talar till barnen om din hustru, säger du naturligtvis ”mor” eller ”mamma”.
Kalla henne icke ”gumman”. Det gör henne gammal i förtid.
Kalla henne vid förnamn. Det gör edert äktenskap ungt även sedan ni blivit gamla.

En lycklig dansk äkta man berättade mig en gång en händelse, som jag tycker det vara lämpligt att återge här. Han kom in i en blomsterbutik, och sedan han valt vad han ville ha, sade han: ”Det är min hustrus älsklingsblommor”.
”Jag beklagar hennes sjukdom”, svarade butikens fröken ögonblickligen.
Mannen log. ”Min hustru är frisk som en nötkärna. Varifrån har ni fått, att hon är sjuk?”
Han hade aldrig sett den unga damen förr.
”Jo”, svarade hon, ”herrarne bruka aldrig köpa blommor åt sina fruar förr än de äro sjuka eller döda.”
Du äkta man, som läser detta, är du av den typ, butikens fröken skildrat?

Alla normala kvinnor tycka om män med skäggväxt. De känna instinktivt, att blott dessa äro de riktiga karlarne. Det är för kvinnan en stor njutning att få stryka sin lena kind mot mannens skägg. Och hon tycker, som det franska ordspråket säger: ”En kyss utan skägg är ett ägg utan salt”.