Att kvinnor har olika känslor inför och efter förlossningen är väl känt. I Storbritannien har man gjort en studie av mannens känslor inför under och efter förlossningen.

Inte helt förvånande fann man att i de flesta fall är det bra för både mannen och kvinnan om han är aktiv och deltar i förlossningsförberedelsen. För en del män ledde dock förlossningsförberedande aktiviteter till att förlossningsupplevelsen blev mindre positiv. Andra faktorer som kan påverka mannens förlossningsupplevelse negativt är kejsarsnittsförlossning och att mannen och kvinnan är ogifta.

Slutligen kan man säga att precis som förlossningsupplevelsen kan påverka kvinnans känslomässiga status efter förlossningen kan den påverka även mannens känsloliv.