Våra tidigare erfarenheter kan bli högst påtagliga när vi väntar barn. Det gäller även blivande pappan. Dåliga erfarenheter av sjukhus kan innebära att tanken på en sjukhusförlossning skrämmer och dåliga upplevelser från andra situationer i livet kan kanaliseras på graviditeten eller den stundande förlossningen.

Pappan kan liksom mamman känna sig utlämnad under förlossningen, känna sig ensam och rädd. Klarar inte pappan av att hitta strategier för att hantera känslan kan det försvåra relationen för paret efter en förlossning. Därför är det viktigt att båda i relationen får hjälp och stöd om de behöver det.

Pappans roll och inställning till graviditet och förlossning samt relationen till den gravida kvinnan kan också påverka kvinnans förlossningsrädsla. Den gravida kvinnan behöver minst lika mycket stöd och närhet som pappan och en pappa som inte önskar graviditeten eller som inte vill stödja sin kvinna kan skapa oro hos henne. Det kan handla om oro över att behöva klara sin situation själv, ibland kan det handla om andra orosmoment som kanaliseras som förlossningsrädsla.