Reglerna för föräldraledighet ändras då och då för att anpassas till tidens krav, likaså ersättningsnivåerna. Därför kan det hända att informationen inte alltid är helt uppdaterad, maila oss om du hittar fel!

Alla föräldrar tilldelas 240 föräldradagar, dagar då man får en föräldrapenning motsvarande 80% av lönen. Man har rätt att skriva över alla dagar utom 60 på den andra föräldern, väljer man att inte ta ut de 60 dagarna som är vikta för den enskilde föräldern går man helt miste om dem. I denna avdelning finns sådant som rör pappaledigheten specifikt, allmänt om föräldraledigheten finns på annan plats på siten.

Jonas Tingvall har 14 månaders erfarenhet av pappaledighet efter att ha varit hemma i 9 resp. 5 månader med sina båda söner 1997 och 1998. Här ger han några tips till dig som står inför en lång, härlig pappaledighet tillsammans med ditt barn:

  • Meddela din arbetsgivare i tid att du tänker vara föräldraledig. Minst 2 månader i förväg
  • Kontakta försäkringskassan innan du skall vara
    ledig
  • Tro inte att du hinner så mycket mer än att ta
    hand om ditt barn. Alltså: planera inga stora byggprojekt, bilreparationer etc då du skall vara hemma, det är för att vara med ditt barn du är ledig