Beslutet om ett kejsarsnitt kan gå fort ? och det kan ha varit bestämt flera veckor i förväg. Själva snittet fram tills barnet är fött tar bara fem till tio minuter, det är ihopsyningen (sutureringen) som tar tid ? upp till 20-25 minuter.

Det är höga krav på hygien i ett operationsrum. En förflugen bakterie ? eller två ? kan ställa till stor skada och orsaka infektioner. Därför måste även pappan klä sig i operationskläder, d.v.s. blus, byxor, tossor och mössa.

För det par som föder sitt barn med kejsarsnitt har ofta narkospersonalen störst betydelse. Förlossningsläkaren och barnmorskorna finns någonstans bakom det gröna skynket som hängs upp i brösthöjd på kvinnan. Narkospersonalen finns uppe i huvudändan och kan berätta om vad som händer samtidigt som de har kontroll på hur kvinnan mår.

Mamman kan tycka att det är svårt att andas när hon ligger på operationsbordet, det beror på att bedövningen gjort magmuskulaturen så avslappnad att det blir jobbigare att andas än normalt. Det är också vanligt att mamman drabbas av blodtrycksfall under operationen. Blodtrycksfallet kan orsaka illamående men eftersom narkospersonalen kontrollerar även blodtrycket kan de sätta in åtgärder för att häva illamåendet.

Trots att barnet föds med kejsarsnitt kan pappan få klippa navelsträngen. Skillnaden mot en vaginal förlossning är att nu ligger moderkakan i en skål bredvid barnet medan man klipper.

Även vid ett kejsarsnitt kan man få fotografera eller videofilma. Kanske kan man be någon i personalen sköta fotograferingen så att båda kan gå in helhjärtat i det som sker. Bilder är ofta viktiga dokument för en mamma som inte kan känna att hon deltagit i förlossningen. Kanske har hon varit sövd och missat den första stunden tillsammans med barnet, då kan bilder på hur det var då hjälpa henne att bearbeta förlossningen och ta till sig barnet.

Ibland måste barnet läggas i kuvös sedan det fötts, särskilt om barnet fötts för tidigt. Även om barnet läggs i kuvös är det möjligt att pappan får hålla barnet en stund direkt när det fötts om barnet inte kan läggas på mammans bröst.

Det är inte ovanligt att nyblivna pappor som varit med om ett akutsnitt oroar sig mer för mamman än för barnet. Det är helt naturligt att göra det. Pappan kanske inte blivit riktigt införstådd med varför man måste snitta eller kanske är orolig för operationen. Orsakerna till oron kan variera men med tanke på att kvinnan är den pappan känner bäst och känner störst omsorg för är inte prioriteringen för oron särskilt märklig. Även för mamman kan det ta flera veckor och kanske månader innan hon känner anknytning och moderskärlek för det nyfödda barnet, och då anses hon ändå ha ett psykologiskt försprång gentemot pappan.

När familjen kommer hem efter BB-vistelsen har mamman ofta många frågor och känslor som ännu inte bearbetats. Har kejsarsnittet kommit överraskande är det vanligt att pappan bär på liknande känslor och frågor. Ofta läggs dessa känslor åt sidan därför att man har det lilla barnet att ta hand om. Det kan ta uppemot ett halvår efter förlossningen innan man är redo att börja bearbeta förlossningsupplevelsen. Att prata med varann är en god start, att skriva ner tankar och känslor kan vara ett annat sätt. Det viktiga är att försöka sätta ord på känslorna. Ibland kan förlossningsupplevelsen göra att man blir rädd att skaffa fler barn, man vill inte uppleva samma sak igen. Vill man innerst inne ändå ha fler barn kan man vända sig till sin barnmorska som i sin tur kan hänvisa till Aurora/Anima/Klara e.t.c. Verksamheten har olika namn på olika platser men syftar i samtliga fall till att hjälpa förlossningsrädda att bearbeta sin förlossningsrädsla.