När jag arbetade med gamla 9månader tyckte jag det var viktigt att få med pappa- / partnerperspektivet. Det tycker jag fortfarande, men det intresse jag hade då ledde till att det finns en stor samling artiklar om graviditet, förlossning och föräldraroll ut pappa-/ partnerperspektiv. Många studier är gjorda på pappor, därför saknas ofta partnerperspektivet. Likaså kan man sakna hur det är att vara ensamstående förälder. Detta är de studier som jag hittade då, i början av 2000-talet.