Numera får pappan ofta bo kvar på BB tillsammans med mamman, men så är det inte på alla sjukhus och avdelningar och rutinerna varierar stort. Har man haft en komplicerad förlossning kan det hända att man inte får ligga på lätt-BB eller familje-BB, det kan ha både fördelar och nackdelar. Nackdelen är att det kan hända att det inte finns plats för pappan att sova över, fördelen är att personalen finns nära till hands hela tiden. Finns det äldre syskon i familjen som pappan måste hem och ta hand om kan det innebära en trygghet att veta att kvinnan blir väl omhändertagen under tiden.

Om kvinnan fött med kejsarsnitt är BB-tiden en viktig tid för pappan. I vanliga fall är det oftast kvinnan som av personalen lärs upp att sköta barnet och som sedan får visa hur man gör. Efter ett kejsarsnitt är det pappan som får stta på första blöjan och klä det nyfödda barnet första gången. Det innebär att pappan får visa mamman hur detta går till i den mån hon inte redan har gjort det förut. Detta blir ett unikt tillfälle för pappan att skapa en tidig kontakt med det lilla barnet.

Att föda med kejsarsnitt anser inte alla kvinnor (och män) är att föda på riktigt. Därför kan en kejsarsnittsförlossning upplevas som om man är en sämre kvinna, en kvinna vars kropp inte duger till att föda ett barn. Som pappa kan man stötta kvinnan och fokusera på det stora arbete som föregått kejsarsnittet. Flera månaders slit, kanske med foglossningsbesvär och illamående, strapatser man inte skulle stå ut med i vanliga fall och som lett fram till att man har fått en ny människa att ta hand om och vårda.