• Grekland: Bara 10% av männen i en grekisk studie deltog vid förlossningen. De flesta som uteblev gjorde det på grund av regler som fanns på sjukhuset, resten gjorde det av egen vilja. Ungefär hälften av de som inte var med uttryckte en önskan om att få vara det medan de flesta kvinnorna ville ha sina män med. De män som var närvarande under förlossningen kände sig stärkta och tillfredsställda.
  • Tyskland: Det är vanligt att tyska män deltar vid förlossningen. I en studie undersöktes vilka skillnader det fanns bland män i de forna Öst- och Västtyskland. I början av 1990-talet, när studien gjordes, låg Östtyskland ca 10 år efter Västtyskland i detta avseende men de män som deltog vid förlossningen hade ungefär samma upplevelse oavsett om de bodde i öst eller väst. Det som skiljde mest var de blivande fädrens förväntningar, hur de förberedde sig, hur mycket de visste om förlossningar och på vilket sätt de ville delta vid förlossningen.
  • Taiwan: En studie gjord i Taiwan visade att de flesta vill att mannen ska delta vid förlossningen. Fyra saker som drar männen till att delta: stöd för kvinnan, välkomna barnet, dela förlossningsupplevelsen med kvinnan och nyfikenhet på förlossningen. Fyra saker som däremot avhöll männen var: att inte vara till nytta, tabu enligt sedar och bruk, mannens psykologiska påverkan, kvinnans negativa kroppsuppfattning. Studien visade också att kvinnor som önskade en pojke eller flicka samt män med lägre utbildningsgrad var mest negativa till att mannen deltog vid förlossningen.