Övervikt hos fertila kvinnor är ett ökande problem eftersom övervikt ökar riskerna för komplikationer under graviditet och i samband med förlossningen. Risken för graviditetsdiabetes, proppbildningar och högt blodtryck ökar hos kvinnan och vid förlossningen ökar risken bland annat för att barnet blir för stort, kejsarsnittsförlossning och komplikationer efter operationen. Risken för barnet ökar också, det kan bli för stort för att kvinnan ska kunna föda ut det, risken för skulderdystoci ökar liksom att barnet kan vara för litet för tiden och missbildningar är andra risker som kopplas samman med att kvinnan är överviktig. Övervikt innan graviditeten utgör en ökad risk för spina bifida, omfalocele, hjärtdefekter, andra missbildningar och dödfödsel. Däremot påverkar inte viktökning under graviditeten risken.