Kvinnor med Turner’s syndrom och som fått ett donerat ägg verkar löpa större risk att drabbas av missfall än andra. Man antar att det kan bero på mindre livmoder och tunnare endometrium. Östrogen i puberteten kan vara en lösning. I en studie gav man flickor med Turner?s östrogen under puberteten och fann att deras livmödrar växte till och blev normalstora. Däremot har man inte hunnit undersöka huruvida detta i sin tur påverkar flickornas möjligheter under framtida graviditeter.