En av de viktigaste faktorerna för en bra graviditet är att kvinnan får i sig tillräckligt med näringsämnen, behovet av näringsämnen ökar också under graviditeten. Livmodern, fostret och blodvolymen växer. Det är viktigt att kvinnan får i sig näring eftersom risken för komplikationer ökar vid undernäring. Täta graviditeter kan öka risken att gå in i en ny graviditet med minskade reserver. Näringsbrist kan bidra till risken att föda för tidigt, tillväxthämning samt sjukdomar hos kvinnan.

Redan innan graviditeten är det viktigt att ha goda reserver eftersom det verkar som om balansen mellan kvinnan och fostret ställs in på ett tidigt stadium. Tidigare har det ansetts att fostret mer eller mindre parasiterat på kvinnans näringsreserver, nyare forskning visar att om kvinnans reserver är låga störs balansen mellan kvinnans och fostrets behov och det finns risk att det blir konkurrens om näringen. Ett problem är att de flesta tidigare studier fokuserat på fördelningen av protein och energi mellan kvinnan och fostret. Spårämnen och andra näringsämnen är ju också viktiga att undersöka, vilket man också kommit på under senare år, bland annat vet man att järn och folsyra är viktigt för att minska risken för tidig födsel och tillväxthämning.

Det har visat sig att barn som föds små på grund av dåligt näringsintag under graviditeten löper också större risk att drabbas av hjärt- kärlsjukdomar och diabetes i vuxen ålder. Konkret innebär det att kvinnan behöver i genomsnitt 1200 kJ (300 kcal) mer än vanligt. En kvinna som är fysiskt aktiv behöver troligen mer och en stillasittande kvinna inte riktigt så mycket.

Smaken förändras under graviditeten och det kvinnan tyckt om tidigare kan kännas motbjudnde att äta. Istället kan hon få längtan efter annan mat, mat hon aldrig skulle kunna tänka sig att äta.

Vi har en recept-sida där du hittar några förslag på enkla rätter som man kan göra storkok av, passar lika bra till den som ammar som till det större barnet som redan provat på smakportioner av rotfrukter, frukt och bär. Vitsen med mina recept är inte att man ska följa dem till punkt och pricka utan de ska mest fungera som inspirationskälla när fantasin och orken tryter, därför har jag använt ”luddiga” mått – lägg till och dra ifrån så mycket som passar dig och ditt (kyl)skåp!