Ofta tror man att graviditetens utkomst är avhängig av kvinnans ålder, mannens ålder har dock också inverkan. I en fransk studie slutade 12% av graviditeterna med missfall. Man fann att i de fall där kvinnan var 25 år var risken för missfall dubbelt så hög om mannen var över 35 år. Om kvinnan var 35 år kunde man däremot inte se samma samband.