I den industrialiserade världen har kvinnor många organisationer som tillvaratar kvinnors intressen på olika nivåer, även på regeringsnivå. Ofta är det dock så att de inte har samma ekonomiska och politiska inflytande som andra intressegrupper såsom handelsorganisationer och liknande. Kvinnor föredrar ofta att arbeta och påverka genom grupper och organisationer och de riktar oftast in sig på problemlösning istället för att försöka bygga upp institutioner. På så sätt blir det också ofta så att kvinnors arbete hamnar mer i bakgrunden och ses inte som politiskt arbete. Kvinnor tenderar att utföra ett annorlunda ledarskap än män och de reflekterar mer över hur deras beslut kan påverka de som berörs av besluten.