En studie av kvinnor födda 1955, 1959, 1963, 1967 och 1971 boende i Göteborg som gick på MVC visade att 54% hade fött minst ett barn tidigare.

  • För de som fött barn var de flesta eniga om att blod- och urinprover, fosterljudsmätning och mätning av symfys-fundusmåttet var de viktigaste handlingarna vid besöken på mödravårdscentralen.
  • De flesta var också positiva till elektronisk fosterljudsundersökning, med doppler istället för tratt.
  • Bara 60% var medvetna om att ultraljudsundersökningen var frivillig men de flesta var ändå positiva till undersökningen.
  • Ungefär 4% av kvinnorna, både de som fött barn och de som ännu inte gjort det, var intresserade av hemförlossning.
  • De som fött barn tidigare var mindre oroliga inför förlossningen än förstföderskorna.
  • De flesta omföderskorna ville göra studiebesök inför förllossningen.
  • Fyra av fem ville ha sin man med vid förlossningen som trygghet. 85% ville ha enkelrum eller bara en rumskamrat på BB.
  • 72% av kvinnorna ville hem inom 3 dygn.
  • 24% tyckte de hade fått alldeles för många besök första tiden efter förlossningen.
  • Mer än 80% var positiva till amning. 80% ansåg att 12 timmar med regelbundna sammandragningar var acceptabelt innan förlossningen.