I Kenya finns ett motstånd mot att lära unga människor om sexualitet och reproduktion så många ungdomar är hänvisade till ”säkra perioder” som enda preventivmedel. En likhet mellan Kenya och Sverige är dock att ungdomar i båda länder kan uppleva svårigheter att prata om detta även med partnern, en annan är motståndet mot att använda kondom. I båda länderna har unga män större sexuell frihet medan unga kvinnor kontrolleras genom rykten och etikettsättning – man kan kalla en ung kvinna som haft sex med flera partners för hora och liknande.