Pappor försöker klara av kraven från barn, partner och jobb. När partnern går tillbaka till sitt arbete efter mammaledigheten omvärderar pappan sin roll enligt en kanadensisk undersökning.

En portugisisk studie visade att män bygger sin fadersroll på far-son-realtionen, barnens utbildning och det ständiga sökandet efter ett sätt att uppleva faderskapet som ett sätt att vara nära barnen och frun.