Generellt säger man att risken att föda vaginalt om man en gång fött med kejsarsnitt inte är större än för andra kvinnor. Komplikationer under graviditeten och som kan påverka barnet under förlossningen kan vara ett tecken på att det kan tillstöta komplikationer även efter förlossningen. Dessa senare komplikationer minskas inte om kvinnan föder med kejsarsnitt.

En jämförelse mellan förlossningar där man gjorde planerade kejsarsnitt i stället för vaginala förlossningar på kvinnor som tidigare fött med kejsarsnitt visade att barn som föddes med kejsarsnitt hade högre andningsfrekvens. Barn som föddes med kejsarsnitt efter ett misslyckat försök att föda vaginalt mådde sämre än de barn som föddes vaginalt och löpte större risk att drabbas av en infektion. De vaginala förlossningarna var jämförbara med förlossningar där kvinnan fött vaginalt tidigare.

Även om 30 minuter är ett önskvärt mål att nå från det att beslut om kejsarsnitt tas till dess att barnet fötts så är skillnaden inte mätbar om det skulle råka dröja lite längre tid.

När det gäller detta att barn som föds med akut kejsarsnitt efter ett ”misslyckat” försök att föda vaginalt måste man tänka på två saker. För det första handlar det i detta fall endast om komplicerade förlossningar, för det andra är ett akut kejsarsnitt antagligen enda sättet att rädda mor eller barn till följd av komplikationer.