Enligt en studie gjord i Nederländerna kan vaginal förlossning vara ett säkert alternativ för kvinnor som fött med ett eller två kejsarsnitt tidigare. Varken när det gällde livmoderrupturer eller andra skador på mor och barn kunde några skillnader påvisas om kvinnan födde med ytterligare ett kejsarsnitt eller om hon försökte föda vaginalt.