En studie gjord i Israel visade att risken för kejsarsnitt ökar efter amniotomi, hinnsprängning. Störst risk att föda med kejsarsnitt löpte de kvinnor som inte fött med kejsarsnitt innan. Risken att förlossningen ska ha dålig progress, gå för långsamt, var tre gånger så hög som normalt i studien. Ett annat problem som hinnsprängning kan medföra är att fostrets hjärtljud försämras (dubbel ökning). De riskfaktorer som identifierades när det gäller kejsarsnitt var tidig hinnsprängning, tidigare kejsarsnitt, många tidigare graviditeter.