Akupressur

Illamående och kräkningar är vanliga biverkningar till morfin som ofta ges efter kejsarsnitt. Akupressur kan lindra illamåendet vid morfinanvändning.

Morfin

Det är vanligt att man får smärtlindring med något morfinpreparat efter kejsarsnittet. Morfin med en styrka på 0,1 mg har lika bra smärtstillande effekt som morfin med en styrka på 0,25 mg och ger mindre biverkningar.

Spinal/Epidural

De flesta märker av spinalbedövningen relativt lite medan andra märker desto mer av den. Ca 1% får huvudvärk efter spinalbedövning. Spinalbedövning kan också ge hjärtarytmier och blodtrycksfall.

TENS

TENS minskar effektivt intensiteten och längden av smärta som har sitt ursprung i huden. Det minskar också smärta som uppkommer i samband med rörelser. Det verkar vara en effektiv smärtlindringsmetod efter förlossningen.