Att genomgå en operation är inte helt smärtfrittäven om man inte känner något under själva operationen och många gånger sitter smärtan i länge efteråt. De flesta har ont upp till tre månader efter ett kejsarsnitt men i en del fall kan det finnas kvar smärtproblematik upp till tio månader efteråt. Det är sällan man har konstant smärta men de som uppger att de fortfarande har ont efter sitt kejsarsnitt märker av det någon gång varje dag. Ofta sitter smärtan i längre om man har varit sövd eller om man varit dåligt smärtlindrad direkt efter operationen. Om det beror på faktorer som smärttålighet eller omständigheter kring operationen är oklart.