Kvinnor tar ofta psykiskt avstånd till kejsarsnitt före förlossningen, de undviker att tänka på risken för kejsarsnitt, att de gör det efteråt är inte heller ovanligt. Kvinnor som ändå bearbetar tanken på att eventuellt föda med kejsarsnitt mår bättre efter ett kejsarsnitt än kvinnor som helt och fullt gått in för en naturlig förlossning.

Instrumentell förlossning är en lika traumatisk upplevelse som ett akut kejsarsnitt och kan på många sätt jämställas med upplevelsen av ett akut kejsarsnitt.

Tre fjärdedelar av de kvinnor som föder med akut kejsarsnitt upplever förlossningen som traumatisk. Två månader efter förlossningen hade ingen av dessa kvinnor helt levt upp till alla de kriterier som ställs för diagnosen Post Traumatiskt Stress Syndrom (PTSS). Hälften av kvinnorna bar ändå på symtom och en tredjedel av kvinnorna hade allvarliga symtom.