En svensk studie undersökte sambandet mellan förlossningsrädsla, oro samt stress under sista trimestern och eventuella risker för akuta kejsarsnitt. Nära 2 000 kvinnor i v32 fick fylla i ett frågeformulär. Knappt 100 av kvinnorna (5%) födde med akut kejsarsnitt. Det visade sig när man jämförde med svaren från v32 att bland de som födde med akut kejsarsnitt var många av kvinnorna redan under graviditeten mer oroliga, mindre stresståliga och att de framför hade allt en större förlossningsrädsla än kvinnorna i kontrollgruppen.