Det allra bästa är om kvinnan kan få information om kejsarsnitt redan under graviditeten, även om hon inte planerar att föda med kejsarsnitt så föder en relativt stor andel med akutsnitt. Vet hon om att hon ska föda med kejsarsnitt har hon goda förutsättningar att förbereda sig.

Vid ett planerat kejsarsnitt skrivs kvinnan in dagen innan operationen eller i vissa fall ytterligare någon dag innan. Hon får träffa förlossningsläkare, barnmorska och narkosläkare. Prover, kontroller och mätningar görs, hon får information om dusch och fasta inför operationen. Om det finns möjlighet visas paret runt på BB-avdelningen. Detta är ett bra tillfälle att ställa frågor om det finns något som känns oklart.

Det är inte ovanligt att kvinnan känner besvikelse efter sitt kejsarsnitt, kanske blev det inte som hon tänkt trots allt, kanske känner hon att hon inte hunnit förbereda sig som hon önskat. Då är det viktigt att hon får tillfälle att prata igenom förlossningen. Ibland kommer känslorna ikapp när hon kommit hem, då går det bra att få hjälp via sin mödravårdsbarnmorska eller genom att söka barnmorskan som var med vid förlossningen.