Om man vill vara vaken under sitt kejsarsnitt får man en ryggbedövning som gör att man tappar känseln ungefär från bröstet och ner ända ut i tårna. Ryggbedövningen kan ges antingen som spinalbedövning eller epiduralbedövning beroende på hur god tid man har på sig och var den läggs i ryggen.

EDA

1. Används sällan och aldrig om fostret eller modern inte mår bra eftersom
förberedelserna är tidskrävande, det tar oftast 20-30 minuter från
bedövningen har lagts tills operationen kan påbörjas. Om du har fått EDA för vaginal förlossning sövs du kanske istället.
2. När du kommer in på operationssalen och lägger dig på operationsbordet lutas bädden svagt åt vänster sida för att inte magen ska trycka på vena cava (man inte bör ligga på rygg mot slutet av graviditeten för att magen då trycker på en blodåder i ryggen).
3. För att motverka blodtrycksfall får du ”saltdropp”, dropp med saltlösning, genom en nål.
Ska du göra ett planerat kejsarsnitt har du förmodligen redan fått droppet kopplat till dig redan på BB-avdelningen.
4. Barnmorskan lyssnar på fostrets hjärtljud och sätter urinkateter, är du orolig att det ska göra ont eller tycker att det är obehagligt kan urinkatetern sättas när du fått lite bedövning.
5. EDAn läggs. Om bedövningen inte tagit ordentligt ska man inte börja om eftersom fostret kan få i sig för höga doser av läkemedlet från EDAn. Operationen påbörjas efter 30 min.
6. Blodtrycket kontrolleras varannan minut de första 10 minutrarna sedan EDAn lagts, sedan var 5e minut.
7. När barnet är ute och har blivit avnavlat ges ett preparat som ska motverka illamåendet som kan uppstå i och med att läkaren bökar med livmodern i samband med att barnet tas ut. Dessutom ges smärtlindrande medel.
8. Ryggkatetern kan eventuellt sitta kvar till dagen därpå ifall du behöver mer smärtlindring den vägen.

Spinalanestesi

1. Vid planerat snitt läggs urinkateter på operationssalen.
2. Dropp med saltlösning sätts som ovan.
3. Du får lägga dig på operationsbordet med kudde under höger höft.
4. Barnmorskan lyssnar på fosterljuden, gör du ett planerat snitt har hon kanske redan gjort det på avdelningen när du kom.
5. Man letar upp spinalrummet i ryggen. Operatören ska vara på plats medan detta görs.
6. När spinalvätska droppar ut genom nålen ges ett medel som bland annat är slemhinneavsvällande. Barnläkare tillkallas.
7. Bedövningsmedlet injiceras i ryggen.
8. Du får vända dig så att du ligger åt vänster (se ovan). Livmodern kan buffas lite åt vänster medan man väntar på att bedövningen tar.
9. Täta blodtryckskontroller. Sjunker trycket kan du få ett avsvällande läkemedel (Efedrin).
10. Steriltvättning kan påbörjas efter 5 minuter. Operation påbörjas efter 8-10 minuter.
11. Du kan få avslappnande medel när barnet är ute och du fått träffa det.
12. Efter operationen får du ligga ner i 2 timmar eller tills kraften i benen kommer tillbaks.

För- och nackdelar med spinalbedövning jämfört med epiduralbedövning:
Snabb metod.
Obefintlig risk för toxisk reaktion hos mor eller barn.
God bedövning.

– Större risk för blodtrycksfall.
– Risk för postspinal huvudvärk.