En holländsk studie av kvinnor som tidigare fött barn med ett eller flera kejsarsnitt visade att vaginal förlossning inte utgör någon större risk än ytterligare ett planerat kejsarsnitt. Av nära 250 förlossningar råkade tre ut för livmoderrupturer. Samtliga som drabbades överlevde och bara en ruptur inträffade vid en vaginal förlossning. Dödligheten bland kvinnorna skilde inte mellan planerade kejsarsnitt och akuta, inte heller den perinatala dödligheten skiljde mellan planerade och akuta kejsarsnitt.