1% av alla gravida drabbas av placenta praevia. Risken ökar om man fött med kejsarsnitt tidigare och ökar dessutom ju fler kejsarsnitt man gjort. Aborter påverkar också risken för placenta praevia.