Infektioner största riskfaktorn vid kejsarsnitt

Den största riskfaktorn vid kejsarsnitt är infektionsrisken. Genom att förbehandla med antibiotika kan vissa infektioner förebyggas. Infektioner i såret, endometrit, ospecifierad feber och urinvägsinfektioner är de vanligaste infektionerna efter ett kejsarsnitt.

Lämna ett svar