Även om kejsarsnitt är en relativt säker operation så finns det en del risker förknippade med den. Under operationen kan det uppstå stora blödningar som kan kräva blodtransfusion, efter operationen finns risk för infektioner, proppar och magsår till följd av kroppens stress i samband med operationen.

Komplikationer är mycket vanligare i samband med akuta kejsarsnitt än vid planerade kejsarsnitt. Det är fyra gånger vanligare med komplikationer under operationen och tre till sex gånger vanligare med komplikationer efter kejsarsnittet vid akuta snitt. För att förhindra att det ska uppstå infektioner ges antibiotika i samband med operationen.

Risken att kvinnan dör i samband med kejsarsnitt är 12,5 på 100 000 förlossningar medan risken vid vaginal förlossning är 1,1 på 100 000 förlossningar. Barnen drabbas oftare av andningsstörningar och kräks mer fostervatten än barn som är födda vaginalt.

Om det inte finns särskilda skäl kan kvinnan föda vaginalt efter att ha fött med kejsarsnitt. Enligt en studie gjord i Nederländerna finns det inga ökade risker att föda vaginalt efter upp till tre kejsarsnitt om det inte finns andra riskfaktorer som kan påverka bedöminingen. Eventuellt kan kvinnan behöva prata med sin barnmorska om förlossningen och kommande förlossningssätt tidigt i följande graviditet om hon fött med kejsarsnitt innan. Kan inte kvinnan föda vaginalt går det i allmänhet bra att föda med kejsarsnitt såväl två som tre eller fyra gånger om det inte finns särskilda hinder för detta.