Ett planerat kejsarsnitt innebär att kejsarsnittet görs innan förlossningsarbetet kommit igång. Hur dags i graviditeten det görs varierar lite mellan sjukhus och beroende på orsaken till kejsarsnittet men 10-14 dagar innan beräknad förlossning är inte ovanligt. Anledningen till att det planeras in relativt tidigt är att man inte vill att förlossningen ska hinna starta av sig själv, samtidigt får det inte vara så tidigt att barnet föds omoget.

Orsakerna till kejsarsnittet varierar och föräldrarna kan ha allt från någon enstaka dag till flera månader på sig att förbereda sig på sin kejsarsnittsförlossning. De tillfällen då det oåterkalleligen blir kejsarsnitt är abnormtbäcken som gör att barnet inte kan komma ut, om fostrets storlek eller bjudning utgör större omfång än bäckenets, bäckentumörer och placenta praevia. Tillfällen då det bedömningarna kan variera är sätesförlossning (numera väljer allt fler sjukhus att alltid förlösa säten med kejsarsnitt), tillväxthämning, flerbörd, primär genital herpes, livmodermissbildning eller någon sjukdom som kan påverka eller förvärras vid förlossningsförloppet. Kejsarsnitt på humanitär indikation kan göras på grund av tidigare komplicerad eller traumatisk förlossning samt kvinnor med förlossningsskräck.