I en australisk studie undersöktes om den som drabbas av graviditetsdiabetes löper högre risk att förlösas med kejsarsnitt. Man kom fram till att det inte finns något samband när man tar hänsyn till kvinnans ålder och om hon fött barn tidigare.