Det finns ett flertal olika orsaker som kan leda till att det blir kejsarsnitt (alla behöver inte automatiskt medföra att det blir kejsarsnitt):

 • föreliggande moderkaka, moderkakan sitter så lågt och blockerar livmoderhalsen så att barnet inte kan passera
 • moderkakan har lossnat
 • moderkakan fungerar inte som den ska
 • blödning från moderkakan
 • modern har för trångt bäcken
 • bäckenet har skadats tidigare, t.ex vid olycksfall
 • värksvaghet
 • ärr placerade så att livmodern kan spricka vid värkarbetet
 • barnet ligger fel (sätesbjudning, pannbjudning, ansiktsbjudning, tvärläge t.ex.)
 • navelsträngen ligger fel
 • barnet är för stort
 • flerbarnsfödsel
 • havandeskapsförgiftning
 • modern har herpes
 • modern har diabetes
 • andra medicinska orsaker hos modern
 • dåligt allmäntillstånd hos barnet
 • underburenhet, graviditeten måste avbrytas eller förlossningen startar för tidigt (före v 37)
 • överburenhet, graviditeten har varat längre än 42 veckor
 • jobbig förlossning för mor/barn
 • svår förlossningsskräck
 • tidigare svår förlossningsupplevelse
 • hög ålder, modern är förstföderska och över 40 år

När det är tvillingar (eller ännu fler barn) är det vanligare med kejsarsnitt än vid förlossningar där det bara föds ett barn men de flesta föds ändå vaginalt.

De flesta kan föda vaginalt efter att ha gjort ett kejsarsnitt, även efter flera kejsarsnitt klarar många att föda vaginalt. Det är bara om det funnits fysiska eller medicinska orsaker som det troligen blir kejsarsnitt igen.