På senare år har det blivit allt vanligare att den andra tvillingen föds med kejsarsnitt efter att den första tvillingen fötts vaginalt. Man har undersökt tvillingförlossningar under åren 1995 till 1997 på Huddinge Universitetssjukhus och man jämförde med statistik för hela landet. 31% av alla tvillingförlossningar på Huddinge började spontant och resulterade i vaginal förlossning. Kejsarsnittsfrekvensen var 45% inkluderat de förlossningar där första tvillingen föddes vaginalt. Den sista siffran överensstämde väl med statistiken för hela landet. Vid 11% av tvillingförlossningarna föddes första tvillingen vaginalt medan den andra föddes med kejsarsnitt, 2/3 av dessa ansågs ha kunnat undvikas, bl.a. genom att göra vändningsförsök om det behövs.